Mittetavaline maagaas

Mittetavaliseks maagaasiks (unconventional gas, uncogas, UGAS) loetakse nafta kõrvalgaasist toodetud metaangaasi, liivapinnase gaasi, kaevandusgaasi, kildagaasi, hüdraatidest saadavat gaasi jm.

Allikas:
Raul Kotov. Maagaas. (18.12.2012).

Kategooria:Mõisted