Muutuvkulu

Kulud, mis muutuvad soojuse tootmismahu muutudes.

Allikas:
Konkurentsiamet. Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted, 2013.
Kategooria:Mõisted