Normaalaasta kraadpäevade arv

Hoone asukoha piirkonna keskmine kraadpäevade arv aastas ajavahemikus 1975–2004.

Allikas:
Riigi Teataja. Energiamärgise vorm ja väljaandmise kord. (10.09.2013). Kategooria:Mõisted