Normaalkuupmeeter

== Seaduse käsitluses == Saasteallikast väljuva gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks on temperatuur 273,15 kelvinit ja rõhk 101,3 kilopaskalit.

Allikas: välisõhu kaitse seadus


== Arengukava/uuringu käsitluses == Nm3, väliskirjanduses kasutatakse ka m3 STP (standard temperature and pressure); gaasi mahu mõõtühik normaal- ehk standardtingimuste juures, milleks on temperatuur 273,15 kelvinit ja rõhk 101,3 kilopaskalit (ehk temperatuuril 0 °C ja absoluutsel gaasi rõhul 1,01325 baari). Gaasi kogus, mis täidab mahu 1 m3 gaasi temperatuuril 0 ºC ja absoluutsel gaasi rõhul 1,01325 baari.

Allikas: Regionaalne biogaasistrateegia ja selle rakenduskava väljatöötamine Kategooria:Mõisted