ODEX indeks

Kategooria:Mõisted

ODEX indeks - energiatõhususe indikaator, mis on arvutatud erienergiatarbe kaalutud keskmise järgi. Indeksi väärtus vaadeldaval aastal leitakse võrdlusaasta suhtes, võrdlusaasta ODEX väärtuseks võetakse 100%. Kui vaadeldava aasta indeks on 90%, siis tähendab see, et vaadeldaval aastal on antud valdkonnas energiatõhusus 10% suurem kui võrdlusaastal. Sektoriülene ODEX indeks arvutatakse üksiksektorite põhjal võttes arvesse sektorite osakaalud.

Allikas: Definition of ODEX indicators in ODYSSEE data base