Oluline keskkonnamõju

Keskkonnamõju on oluline, kui see võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara.

Allikas:
Riigi Teataja. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus, (28.05.2014). Kategooria:Mõisted