Otseaurustiga süsteem

Otseaurustiga süsteemide puhul on pinnasesse või kivimisse paigaldatud torustik, milles olev külmaaine aurustub maast saadava soojuse mõjul. Otseaurustiga süsteemid on kinniste ja avatud süsteemidega võrreldes kõrgema kasuteguriga, kuna selles on ainult kaks tsirkuleerivat ringi (soojuspump, küttesüsteem) kolme tsirkuleeriva ringi (maakontuur, soojuspump, küttesüsteem) asemel ja seega pole vaja kulutada energiat vedeliku tsirkuleerimiseks kontuuris ning puurkaevust põhjavee pumpamiseks.

Otseaurustiga süsteemid on tehniliselt nõudlikumad, sest aurustiks olev torustik peab olema surve all oleva gaasilise külmaaine jaoks hermeetiline.

Allikas:
Jõeleht A., Gaškov, M., Polikarpus, M.Soojussüsteemi puurkaevu ja -augu mõju põhjavee pinnase füüsikalistele omadustele ning põhjavee keemilisele koostisele Eesti tingimustes. Tartu: TÜ, 2012.
Kategooria:Mõisted