Palk

Kategooria:Mõisted

Tasu, mida tööandja arvestab töötajatele aruandeperioodil tehtud töö eest. Teisisõnu võib ka öelda, et tasu, mida tööandja maksab kõikidele isikutele kindlal ajavahemikul tehtud töö eest kas rahas või mitterahalise palgana.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (02.06.2015)