Pelton- ehk koppturbiin

Kategooria:Mõisted

Pelton- ehk koppturbiin on aktiivturbiin. Kasutatakse selliseid turbiine eriti suure veerõhu ja väikeste veehulkade korral. Pöörlemiskiiruseks on turbiinil 1000...3000 l/min.

Sellised turbiinid on vesiratta edasiarendused, kus tööratta lamedad labad on asendatud kaheosaliste koppadega. Tööpõhimõte seisneb kopale suunatud veejoas, mis tuleb juurdeviigutorust läbi vooluhulga reguleerimisseadise ning jaguneb kaheks pannes tööratta pöörlema. Turbiin on enamasti rõhtsa võlliga. Koppturbiinid sobivad rõhukõrgustele 100...1800 m ja nende nimivõimsus võib ulatuda kuni 450 MW-ni. Peltoni turbiine kasutatakse eeskätt mägijõgedel, kus hüdroelektrijaama veehoidla saab paikneda oluliselt kõrgemal kui turbiinihoone.

''Allikas: Meldorf, M., Kilter, J. Elektrisüsteem.