Põhivara

Kategooria:Mõisted

Toodetud materiaalne ja immateriaalne vara, mida kasutatakse tootmisprotsessis korduvalt või jätkuvalt rohkem kui üks aasta. Põhivara hulka ei arvestata väärisesemeid.

''Allikas: Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. 02.06.2015