Põllumajandusmaa

viljelusmaa, püsirohumaa või püsikultuuride all oleva maa-ala

Allikas:
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet. Pindalatoetuste põhimõisted, (07.08.2013).
Kategooria:Mõisted