Primaarenergia tarbimine

Looduslikes ressurssides sisalduva energia bruto sisetarbimine, välja arvatud mitteenergeetilised kasutusalad.

Allikas: EL energiatõhususe direktiiv 2012/27/EL Kategooria:Mõisted
Allikas: Eelnõude infosüsteem. Energiamajanduse korraldamise seadus. Eelnõu. 2015