Primaarenergiaga varustatus

Võrdne kogutarbimisega, kaasa arvatud kadu hoidmisel ja vedamisel; saadakse primaarenergia ressurssidest ekspordi ja aasta lõpu varu lahutamise teel.

Allikas: Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (26.07.2013).

Kategooria:Mõisted