Pürolüüs

Pyrolysis - termiline protsess (ka utmine, krakkimine e. kuivdestillatsioon), mille käigus aine muundatakse kõrgel temperatuuril ilma õhu juurdepääsuta (või vähese õhu juuresolekul) lihtsamateks ühenditeks. Võimaldab toota vedelkütuseid.

Allikas:
Kask, Ü., Vares, V. Termokeemiline muundamine. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 2013. (12.01.2014)
Kategooria:Mõisted