Puugaas

Wood-gas - küttegaas, mis tekib biomassi (puidu) kuumutamisel ilma õhu juurdepääsuta (või vähese õhu juuresolekul) või pürolüüsi meetodil.

Allikas:
Kask, Ü., Vares, V. Termokeemiline muundamine. Eesti Põlevloodusvarad ja -jäätmed 2013. (12.01.2014)
Kategooria:Mõisted