Reovee sete

Kategooria:Mõisted

Reovee sete on reoveest füüsikaliste, bioloogiliste või keemiliste meetoditega eraldatud suspensioon, mis jaguneb orgaanilise aine töötlemistõhususe alusel:

:* töötlemata sete;

:* töödeldud sete.

Allikas: Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010. aastal. Tallinn 2011.