Resident

Kategooria:Mõisted

Institutsionaalne üksus, millel on riigis majanduslikke huvisid. Majanduslik huvi tähendab majanduslikku seotust riigi majandusterritooriumiga (nt seal asuvad tootmishooned ja maa). Resident võib olla nii füüsiline kui ka juriidiline isik. Riigi residentideks peetakse ka institutsionaalseid üksusi, kui nad osalevad riigi majandusterritooriumil majandustegevuses aasta või pikema aja jooksul.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (03.03.2015)

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (02.06.2015)