Rohemajandus

Rohemajanduseks nimetatakse majandust, mille tagajärjel paraneb inimeste heaolu ja sotsiaalne õiglus, suurel määral vähenevad keskkonnariskid ja surve loodusvaradele - see on vähese CO2-heitega, ressursitõhus ja ühiskonda kaasav majandus.

Allikas:
Kuldna, P.; Peterson, K.; Nõmmann, T. Rohemajanduse mõistest ja mõõtmisest. Säästva Eesti Instituut, 2012

Rohemajandus on madala süsinikusisaldusega, ressursitõhus ja sotsiaalselt kaasav (UNEP määratlus). Rohemajanduse tulemusel paraneb heaolu ja sotsiaalne võrdsus samal oluliselt vähendades keskkonnariske ja ökoloogilisi kahjusid. Rohemajanduses saavutatakse sissetulekute kasv ja tööhõive avalike- ja erainvesteeringutega süsinikuemissiooni ja saastatuse vähendamisse, energia- ja ressursitõhususse, elurikkuse vähenemise vältimisse ja ökosüsteemiteenustesse. Need investeeringud käivitatakse ja toetatakse avalike sihtkulutustega, poliitikareformidega ja õigusnõuete muudatustega. Selline arengutee peab hoidma, kasvatama ja vajadusel taastama looduskapitali kui kriitilise majandusliku väärtuse ja heaolu ressursi, eriti vaesuses elavatele inimestele, kelle elatusvahendid ja julgeolek sõltuvad suuresti loodusest. Rohemajandus on arenguvisioon, mille eesmärkideks on täita inimkonna vajadusi (toidu, transpordi, energia jne järele) jätkusuutlikul ja tasakaalustatud viisil. Pikas perspektiivis on see ainus viis säilitada majanduskasv. Rohemajanduse poliitikad ja innovatsioonid võimaldavad ühiskonnal luua igal aastal rohkem väärtusi hoides looduslikke süsteeme, millest meie püsimajäämine sõltub (Euroopa Keskkonnaagentuuri määratlus). Kaasav rohemajandus põhineb jagamisel, ringluses, koostööl, solidaarsusel, paindlikkusel, võimalustel ja vastastikusel sõltuvusel.

Allikad:

United Nations. Appendix 1: Definitions of Green Economy and Green Growth
United Nations Environment Programme. What is the "Green Economy"?
European Environment Agency. Towards a green economy in Europe - EU environmental policy targets and objectives 2010…-2050'
European Energy Agency. Green economy United Nations Environment Programme. Uncovering Pathways Towards an Inclusive Green Economy. A Summary for Leaders. 2015

Kategooria:Mõisted