SAIDI

Seotud artiklid: /moisted/SAIFI, /moisted/CAIDI

SAIDI on elektri võrguteenuse kvaliteedinäitaja, mis aitab hinnata võrguteenuse kvaliteeti ning katkestuste mõju tarbijatele. SAIDI arvuline väärtuseks on katkestuste keskmine kogukestus minutites tarbimiskoha kohta aastas ning see arvutatakse järgmise valemi abil: Pilt on eemaldatud.500px

Allikas: Riigi teataja. Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused kvaliteedinõuete rikkumise korral § 5 (3)

Kategooria:Mõisted