Sõnnik

Kategooria:Mõisted

Sõnnik mõiste kontekstis on loomakasvatuse kõrvalsaadus. Sõnnik liigitatakse kuivainesisalduse järgi:

:* tahesõnnik;

:* poolvedel sõnnik;

:* vedelsõnnik;

:* virts.

''Allikas: Eesti Konjuktuuriinstituut. Ülevaade Eesti bioenergia turust 2010.