Soo

Kategooria:Mõisted

Soo on ala või ökosüsteem, kus suur osa taimede orgaanilist ainet jääb lagunemata ja ladestub turbana. Sood jaotatakse madalsoodeks, kõrgsoodeks ehk rabadeks ja siirdesoodeks. Soo on turbaala, kus turbakihi paksus on üle 30 cm ning selle ladestumine ei ole katkenud.

Allikas: Keskkonnaagentuur. Keskkonna ülevaade 2013. Looduslik mitmekesisus