Soojuse jaotamine

Soojuse jaotamine on soojuse transportimine võrgu kaudu tarbijapaigaldiseni.

Allikas:
Riigi Teataja. Kaugkütteseadus. (13.10.2013). Kategooria:Mõisted