Soojuse tootmine

Soojuse tootmine on tegevus, mille tulemusena saadakse tarbijapaigaldistes kasutatav soojusenergia.

Allikas:
Riigi Teataja. Kaugkütteseadus. (13.10.2013). Kategooria:Mõisted