Soojusettevõtja

Soojusettevõtja on ettevõtja, kes tegutseb vähemalt ühel tegevusalal, milleks on soojuse tootmine, jaotamine või müük, ning vastutab nende tegevustega seonduvate kaubanduslike, tehniliste või hooldusküsimuste lahendamise eest.

Allikas:
Riigi Teataja. Kaugkütteseadus. (13.10.2013). Kategooria:Mõisted