Soojusjuhtivustegur

Kategooria:Mõisted

Soojusjuhtivusteguri näol on tegu ainete ja materjalide füüsikalise parameetriga, mis iseloomustab nende ainete võimet soojust juhtida. Soojusjuhtivustegur λ on ainet iseloomustav suurus ning oleneb aine või materjali omadustest ja olekust, temperatuurist ning niiskusest.

Soojusjuhtivustegur on soojusvool vattides (W), mis läbib kehas teineteisest 1 m kaugusel olevaid 1 m2 suuruseid isotermpindu temperatuuride vahe 1°C [K] puhul.

Allikas: Soojusfüüsika alused, 2005.