Sundkonvektsioon

Kategooria:Mõisted

Sundkonvektsioon on üks Konvektiivse soojusvahetuse alaliikidest, kus soojusvahetus toimub välisjõudude toimel. Näiteks torudes ja kanalites võib soojuskandja voolamist tekitada pumba või ventilaatoriga. Sundliikumise intensiivsuse iseloomustamiseks kasutatakse liikumisvõrranditest tuletatavat sarnasusarvu - Re (Reynolds).

Allikas: Soojusfüüsika alused, 2007.