Taastumatud energiaallikad

ehk taastumatud energiavarud – põlevate süsinikku sisaldavate ja orgaanilise päritoluga geoloogiliste setete (nt kivisüsi, nafta, maagaas, põlevkivi) üldnimetus fossiilkütustele. Fossiilkütuse põletamine saastab atmosfääri süsinikdioksiidiga, lämmastikuühenditega, olenevalt kütusest ka väävliühenditega ja paljude muude heitmetega.

Allikas: Säästva arengu sõnaseletusi, ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted