Taastuvelekter

Elektrienergia mittefossiilsetest allikatest, s.o tuule-, päikese-, laine-, hüdro- ja hoovuste energia, maasoojus, bioenergia, prügila- ja reoveepuhastigaasid.

Allikas: ENMAK aastani 2020, ELMAK aastani 2018

Kategooria:Mõisted