Tahke soojuskandjaga utmisprotsess

Kategooria:Mõisted

Tahke soojuskandjaga ehk (TSK) utmisprotsess on utmisprotsess, kus soojuskandjaks on põlevkivi utmisel tekkiva poolkoksi põletamisel saadav ja osaliselt reaktorisse tagastatav kuum tuhk;

Allikas: Konist, A. Aruanne. Põlevkiviõli tootmisel tekkiva uttegaasi kasutusvõimaluste uuring. Tallinn 2014