Talitluskindlus

== Arengukava käsitluses == Elektrivõrgu võime talitleda normaaltingimustel teatud aja jooksul katkematult.

Allikas: ENMAK aastani 2020, ELMAK aastani 2018


== Direktiivi käsitluses == Võrgu talitluskindluspõhivõrgu ja vajaduse korral jaotusvõrgu jätkuv talitlemine etteaimatavate asjaolude esinemisel.

Allikas: EL elektrienergia varustuskindluse direktiiv 2005/89/EÜ

Kategooria:Mõisted