Tarbija

Isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat soojust.

Allikas: kaugkütteseadus

Isik, kes ostab võrgu kaudu jaotatavat gaasi oma tarbeks.

Allikas: maagaasiseadus

Kategooria:Mõisted