Tarkvõrk

Tarkvõrk (ingl smart grid) on moodsat tehnoloogiat kasutav elektrivõrk. Tarkvõrgu visioon näeb ette praeguse elektrivõrgu täiustamist moodsa energiatehnoloogiaga ning digitaalsete info-, mõõte- ja juhtimissüsteemide integreerimist elektrivõrguga. Tarkvõrk ühendab elektritootjad, -edastajad, -arveldajad, -tarbijad ja seadmeteenindajad elektri- ja andmesidevõrgu kaudu ühtsesse süsteemi, tagades nende kõigi vahel kahesuunalise digitaalse andmeside ning kahesuunalise energiavoo.

Allikas:
Lehtla, T. Eergeetika tulevik - otsapidi tarkvõrkude küljes. Horisont 2/2013. (23.10.2013). Kategooria:Mõisted