Tegevuskulu

==Konkurentsiameti käsitluses== Tegevuskulud on soojuse hinda lülitatavad põhjendatud kulud, mis ei sisalda muutuv-, kapitali- ega finantskulusid.

Allikas:
Konkurentsiamet. Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted, 2013.
Kategooria:Mõisted