Tõhus koostootmine

Elektrienergia tootmine elektri- ja soojusenergia koostootmise režiimil, lähtuvalt soojusenergia nõudlusest ja tagades energiasäästu vastavalt tõhusa koostootmise nõuetele.

Allikas: ELMAK aastani 2018, elektrituruseadus

Kategooria:Mõisted