Toodang

Kategooria:Mõisted

Residentide toodetud kaupade ja teenuste väärtus. Hõlmab turutoodangut, enda tarbeks toodetut, valitsemissektori turuvälist toodangut ja kasumitaotluseta institutsioonide teenuseid kodumajapidamistele.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (04.03.2015)