Töötaja

Kategooria:Mõisted

Isik, kellega on sõlmitud tööleping määramata või määratud ajaks (arvesse lähevad ka töölepingud hooajatööde tegemiseks), ja isik, kes töötab avaliku teenistuse seaduse alusel ning teenistuslepingu alusel.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (04.03.2015)