Tööviljakus

Kategooria:Mõisted

Näitab, kui palju lisandväärtust on loodud tööga hõivatud isiku kohta (lisandväärtuse ja tööga hõivatud isikute arvu suhe).

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (04.03.2015)