Tulukuse määr

Tulukuse määr e. kaalutud keskmine kapitali hind (WACC) - kapitali struktuuri (oma- ja võõrvahendite vahekord kogukapitalis) ning võla- ja omakapitali hinna alusel leitav kogukapitali hind.

Allikas:
Konkurentsiamet. Soojuse piirhinna kooskõlastamise põhimõtted, 2013.
Kategooria:Mõisted