Turuväline toodang

Kategooria:Mõisted

Enda tarbeks toodetud toodang pluss muu turuväline toodang.

''Allikas: Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. 02.06.2015