Tuuleenergia

== Määruse käsitluses == Tuule kineetiline energia, mida kasutatakse tuuleturbiinides energia tootmiseks.

Allikas: määrus (EL) nr 147/2013


== Säästva arengu sõnaseletuste käsitluses == Õhuvoolu kineetiline energia, mida tuulejõuseadme vahendusel saab kasutada näiteks elektri tootmiseks. T. praktiline kasutuselevõtmine eeldab suuremaid investeeringuid ühe võimsusühiku kohta, võrreldes Eesti jaoks traditsioonilise elektritootmisega põlevkivi põletamise teel. T-ga toodetud elektri hind võib muutuda odavamaks fossiilkütuse baasil toodetavast, juhul kui viimase puhul hakatakse arvestama kaasnevat negatiivset keskkonna- ja tervisemõju. T. kasutamisel tuleb arvestada võimsusvaru, sest genereeritava elektri hulk sõltub otseselt tuulevoo tihedusest ja kõikumisest ajas.

Allikas: ekspertmääratlus

Kategooria:Mõisted