Tuulepark

Mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.

Allikas: ELMAK aastani 2018, Võrgueeskiri

---

Tuuleelektrijaam (kasutatakse ka tuulikupark ja tuulepark) – mitmest elektrituulikust ning elektrituulikuid omavahel ja neid liitumispunktiga ühendavatest seadmetest, ehitistest ning rajatistest koosnev elektrijaam.

Allikas:
OÜ Hendrikson & Ko. Olulise ruumilise mõjuga objekti (tuuleelektrijaam) asukoha eelvalik Lääne-Harjumaal, Tallinn-Tartu 2013.
Kategooria:Mõisted