Ülekandmine

Elektrienergia edastamine põhivõrgu kaudu.

Allikas: elektrituruseadus

Ülekannemaagaasi transportimine, välja arvatud tarnimine, torustiku kaudu, mis koosneb peamiselt kõrgsurvetorudest, mis ei ole tootmisetapi torustik ega kõrgsurvetorustiku osa, mida kasutatakse maagaasi kohalikuks jaotamiseks.

Allikas: EL maagaasi siseturu direktiiv 2009/73/EÜ

Kategooria:Mõisted