Väävliärastus

Väävliärastuse aste on teatava aja vältel põletusseadmest välisõhku eraldumata jäänud väävli ja sama aja jooksul põletusseadmesse pandud ja põletusseadmes kasutatud tahkes kütuses sisalduva väävli suhe.

Allikas:

''Riigi Teataja. Tööstusheite seadus, 29.11.2013. '' Kategooria:Mõisted