Valitsemissektor

Kategooria:Mõisted

Keskvalitsuse (riigi) ja kohalike omavalitsuste eelarvetest finantseeritavad asutused. Keskvalitsuse koosseisu kuuluvad riigieelarve, riikliku sotsiaalkindlustuse, riikliku ravikindlustuse ja muude riigi kontrollitavate eelarveväliste fondide ja sihtkapitalide eelarved.

Teisisõnu kõik institutsionaalsed üksused, mis on põhitegevusala järgi mitteturutootjad ja mille toodangut saab jagada kollektiivseks ja individuaalseks tarbimiseks. Neid üksusi finantseeritakse teiste sektorite kohustuslikest maksetest ja nende tegevuse eesmärk on rahvatulu ümberjaotamine.

Valitsemissektor koosneb järgmistest allsektoritest: - keskvalitsus (riigieelarve ja eelarvevälised fondid, v.a sotsiaalkindlustusfondid); - kohalikud omavalitsused; - sotsiaalkindlustusfondid.

Valitsemissektorisse ei kuulu kaupu ja teenuseid tootvad valitsemissektori kontrollitavad (avaliku sektori) ettevõtted.

Allikas: Statistikaamet. Sõnastik. (04.03.2015)

Statistikaamet. Mõisted ja metoodika. (02.06.2015)