Varustuskindlus

Süsteemi võime tagada tarbijate nõuetekohane varustatus kvaliteetse energiaga teatud aja jooksul.

Allikas: ENMAK aastani 2020

Süsteemi võime tagada tarbijate nõuetekohane elektrivarustus kvaliteetse elektrienergiaga teatud aja jooksul.

Allikas: ELMAK aastani 2018

Süsteemi võime tagada tarbijate nõuetekohane elektrivarustus.

Allikas: Riigi Teataja. Elektrituruseadus

Gaasisüsteemi võime tagada tarbijate nõuetekohane gaasiga varustamine, arvestades olemasolevat nõudlust ning eeldatavat tulevikunõudlust.

Allikas: Riigi Teataja. Maagaasiseadus

Elektrienergia varustuskindluselektrisüsteemi võime varustada lõppkasutajaid elektrienergiaga vastavalt käesolevale direktiivile.

Allikas: EL elektrienergia varustuskindluse direktiiv 2005/89/EÜ

Kategooria:Mõisted