Vedel biokütus

== Direktiivi käsitluses == Energia, sealhulgas elektri-, soojus- ja jahutusenergia (välja arvatud transpordi jaoks kasutatava energia) saamiseks kasutatav vedelkütus, mis on toodetud biomassist.

Allikas: EL taastuvenergia direktiiv 2009/28/EÜ


== Seaduse käsitluses == Elektrienergia tootmiseks kasutatav biomassist saadud vedelkütus.

Allikas: Riigi Teataja. Elektrituruseadus

Kategooria:Mõisted