Vedelgaas

== Määruse käsitluses == Küttegaas, mida turustatakse, transporditakse ja hoitakse rõhu all veeldatuna. Keemiliselt on vedelgaas süsivesinike segu, mis sisaldab põhiliselt C3- ja C4-süsivesinikke. C3-süsivesinikes on põhikomponentideks propaan ja propeen ning C4-süsivesinikes butaan ja buteen.

Allikas: Vedelgaasi ohutusnõuded


== Uuringu käsitluses == LPG – liquified petrol gas; propaani, butaani ja teiste gaaside segu, fossiilne, õhust raskem, säilitatakse ja tangitakse 6 baari juures.

Allikas: Metaankütuste kasutamine Eesti transpordis. Ettepanekud valdkonna arendamiseks

Kategooria:Mõisted