Vedelkütus

Vedel põlevaine, mida saab kasutada energiaallikana soojusjõumasinates ja muudes selleks sobivates energiamuundamisseadmetes, samuti mootorsõidukites kasutatav vedelgaas, mis standardtingimustel, s.o rõhul 0,1 MPa ja temperatuuril 15 oC, on gaasilises olekus.

Allikas: ENMAK aastani 2020, vedelkütuse seadus

Kategooria:Mõisted