Veeldatud maagaas

LNG – liquified natural gas, metaan, säilitatakse miinus 162 °C juures.

Allikas: Metaankütuste kasutamine Eesti transpordis. Ettepanekud valdkonna arendamiseks Kategooria:Mõisted