Võrgukaod

Võrgukaod on võimsuskaod elektrijaotusvõrgu elementides.

Allikas: Elering AS, Sõnastik, Võrgukaod (30.10.2013)

Kategooria:Mõisted